Dự án EVN Khánh Hòa – thi công cáp quang0703068068