Dự án EVN Khánh Hòa – thi công cáp quang0931343113