VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Với khách hàng   
- Chất lượng, uy tín, tiến độ
- Luôn thỏa mãn các nhu cầu của tất cả các khách hàng với chất lượng tốt nhất
- Cởi mở, thân thiện, cầu thị, nhiệt tình, trân trọng
- Nỗ lực để có dịch vụ luôn tốt hơn

Với nhân viên
- Tạo cơ hội học tập, nâng cao trình độ và tác phong làm việc.
- Tạo cơ hội thăng tiến trên cơ sở hiệu quả công việc, những đóng góp tích cực vào sự nghiệp chung của công ty, tính chính trực và lòng trung thành với công ty, nhằm đảm bảo điều kiện ngày càng tốt hơn cho cuộc sống của họ và sự phát triển bền vững của công ty.

Với đối tác
- Xây dựng và giữ gìn mối quan hệ đoàn kết, ổn định, lâu dài 
- Hỗ trợ cùng nâng cao chất lượng kinh doanh

Với cộng đồng
- Giữ gìn đạo đức kinh doanh
- Hoàn thành trách nhiệm xã hội, chấp hành pháp luật
- Tích cực góp phần vào sự phát triển xã hội


0931343113