RESORT THE NAM HẢI

Dự án: Dự án Resort The Nam Hải 
Địa điểm:Khối Hà My Đông B,Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam
Hạng mục: Thi công M&E giai đoạn I

Thông tin liên hệ:
▪ Công ty TNHH EXCO TECH
▪ web: www.exco.com.vn
▪ Địa chỉ: 47 Nguyễn Đức An, Đà Nẵng
▪ Điện thoại : (+84) 236 3553 188
▪ Điện thoại dự án : 0931 343 113 (zalo)
▪ Hotline: 0703 068 068
▪ Mail: [email protected]

0931343113