TRUNG TÂM ĐO LƯỜNG ĐÀ NẴNG

Dự án: TRUNG TÂM ĐO LƯỜNG ĐÀ NẪNG
Địa điểm : 15 Duy Tân, Đà Nẵng
Chủ đầu tư: Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng/BTTM
Hạng mục: Thi công hệ thống điện nhẹThông tin liên hệ:
▪ Công ty TNHH EXCO TECH
▪ web: www.exco.com.vn
▪ Địa chỉ: 47 Nguyễn Đức An, Đà Nẵng
▪ Điện thoại : (+84) 236 3553 188
▪ Điện thoại dự án : 0931 343 113 (zalo)
▪ Hotline: 0703 068 068
▪ Mail: [email protected]
0931343113