LOCKER – RESORT THE NAM HAI

Thi công điện nước Đà Nẵng

Project: LOCKER – RESORT THE NAM HAI
Location: Ha My Dong B Block, Dien Ban, Quang Nam
Investor: HOI AN INDOCHINA RESORT LTD., COMPANY
Scope: MEP

𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 𝐮𝐬:
 Exco Tech Company Limited
 web: www.exco.com.vn
 Add: 47 Nguyen Duc An street, Da Nang City, Viet Nam
 Phone : +84.236.3553.188
 Mail: [email protected]
 Hotline: 0703.068.068

EXCO TECH

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *