BẢO TRÌ CƠ ĐIỆN RESORT THE NAM HAI

Điện Nhẹ Đà Nẵng

Điện Nhẹ Đà Nẵng

Dự án: Bảo trì cơ điện resort The Nam Hải
Địa điểm: Hoi An, Hà My Đông B Block, Dien Ban, Quang Nam
Chủ đầu tư: HOI AN INDOCHINA RESORT LTD., COMPANY
Thời gian thực hiện: 7/2016 – 12/2019

Thông tin liên hệ:
▪ Công ty TNHH EXCO TECH
▪ web: www.exco.com.vn
▪ Địa chỉ: 47 Nguyen Duc An street, Da Nang City, Viet Nam
▪ Điện thoại : +84.236.3553.188
▪ Mail: [email protected]

BẢO TRÌ CƠ ĐIỆN NHÀ MÁY KEYTRONIC VIETNAM

Keytronic_exco tech

Keytronic_exco tech

Dự án : Bảo trì hệ thống cơ điện nhà máy Keytronic Viet Nam
Địa điểm: Lot X10, 10B ND Street Expanded Hoa Khanh Industrial Park, Da Nang City
Chủ đầu tư: KEY TRONIC VIETNAM COMPANY LIMITED
Hạng mục: Bảo trì cơ điện

Thông tin liên hệ:
▪ Công ty TNHH EXCO TECH
▪ web: www.exco.com.vn
▪ Địa chỉ: 47 Nguyen Duc An street, Da Nang City, Viet Nam
▪ Điện thoại : +84.236.3553.188
▪ Mail: [email protected]

 

BẢO TRÌ CƠ ĐIỆN THE NAM HAI RESORT

NAM HAI RESORT 2

NAM HAI RESORT 2

Project: Resort The Nam Hai
Location: Hoi An, Hà My Đông B Block, Dien Ban, Quang Nam
Investor: HOI AN INDOCHINA RESORT LTD., COMPANY
Scope: 89 Villas + 36 Hotel (2018 – 2019)
Work: 
– Execute the lighting system and the water system
– Execute the network system and the tsunami warning.
– Execute ELV system
𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 𝐮𝐬:
 Exco Tech Company Limited
 web: www.exco.com.vn
 Add: 47 Nguyen Duc An street, Da Nang City, Viet Nam
 Phone : +84.236.3553.188
 Mail: [email protected]