Điện nhẹ là gì

Điện nhẹ là gì

CÔNG TY EXCO TECH CO,LTD 

Địa chỉ: 47 Nguyễn Đức An – Đà Nẵng

Điện Thoại:  02363 553 188 – 0931 343 113 – 0978 343 113

Điện nhẹ là gì

Điện nhẹ là gì? đây là là một thuật ngữ chuyên ngành mà dân công trình hay gọi, thực sự điện nhẹ có những lình vực nào.

Chúng ta sẽ tìm hiểu với bài viết sau đây

Hệ thống điện nhẹ bao gồm

Điện nhẹ là gì

  • Hệ thống quản lý tòa nhà: Tích hợp các hệ thống để quản lý và điều hành tòa nh
  • hệ thống mạng Lan- internet: hệ thống mạng lan nội bộ trong tòa nhà và hệ thống internet đi ra ngoài
  • Hệ thống âm thanh: chức năng thông báo trong trường hợp khẩn, giải trí, hướng dẫn
  • Hệ thống camera an ninh: dùng để quan sát, ghi hình
  • Hệ thống truyền hình: chức năng giải trí
  • Hệ thống họp truyền hình: chức năng họp từ xa, hội nghị truyền hình từ xa.
  • Điện nhẹ là gì

Điện nhẹ là gì?

CÔNG TY EXCO TECH CO,LTD

Chuyên:

  • Làm điện nhẹ tại Đà Nẵng
  • Làm hệ thống điện chiếu sáng

Địa chỉ: 47 Nguyễn Đức An

Điện Thoại:  02363 553 188

Fax: 02363 553 187

Web: www.exco.com.vn

Facebook: www.facebook.com/excovn

Mail: info@exco.com.vn

Mã số thuế: 0401778566

Số tài khoản: 0041000265693 tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, Chi nhánh Đà Nẵng

CÔNG TY EXCO TECH CO,LTD